Tugi

Küsimused ja vastused

Külmikud ja sügavkülmad

Külmikud

 

1. Miks mu külmkapp ei tööta?
 •  Kontrollige, kas külmikuukse avamisel süttib tuli.
 • Kontrollige pistikut.
 • Sisestage pistik teise elektrikontakti.
 • Kontrollige, kas teised elektriseadmed töötavad, kui on samasse elektrikontakti ühendatud.
2. Miks mu külmkapp ei jahuta?
 • Reguleerige termostaati.
 • Kontrollige, kas kuulete kompressori töötamise häält.
 • Kontrollige, kas kuulete, et kompressor pidevalt käivitub ja peatub.
3. Miks mu külmkapp ei jahuta piisavalt?
 • Muutke temperatuuri seadistus madalamaks.
 • Kontrollige, kas uks on korralikult kinni.
 • Kontrollige, et külmikus poleks sooja toitu.
4. Miks mu külmkapp liiga külmaks muutub?
 • Reguleerige uuesti temperatuuri.
 • Kontrollige, kas uks on korralikult kinni ja tihend heas korras.
5. Miks mu külmiku sees vett lekib?
 •  Külmiku sees all tagaosas asuv äravoolutoru võib olla ummistunud.
 •  Äravoolutoru saab puhastada, kui sisestate avausse peenikese nõela või kudumisvarda (tähelepanu – olge ettevaatlik, sest nii võite külmikut vigastada ja seda tootja garantii ei kata).
6. Miks mu sügavkülm liigselt külmutab / jäätub?
 • Kontrollige temperatuuriseadistust, et see poleks liiga madal.
 • Kontrollige, et uksed on 100% suletud.
 • Ühendage sügavkülm mõneks tunniks elektrivõrgust lahti.
7. Miks mu külmik vibreerib / häält teeb?
 • Kontrollige, kas külmik on tasakaalus. Kui ei ole, reguleerige selle jalgu.
 • Kontrollige, kas seina / seinaliistu ja külmiku vahel on piisavalt ruumi.

Kui te siit oma küsimustele vastust ei leidnud, palun võtke ühendust meie teenusetoega.


Telerid

1. Miks mu teler pärast elektrivõrku ühendamist ei tööta?
 • Kontrollige, kas seadme mehhaaniline lüliti on sisselülitatud.
 • Kontrollige pistikut.
 • Sisestage pistik teise elektrikontakti.
 • Kontrollige, kas teised elektriseadmed töötavad, kui on samasse elektrikontakti ühendatud.
2. Ma ei leia DVB-T tuuneriga ühtegi kanalit.
 • Kontrollige, kas antenn on korralikult ühendatud.
 • Kontrollige, kas antenn on kohandatud vastu võtma digitelevisiooni saateid.
 • Antenn peab olema seatud jaamale, mis DVB-T signaali edastab.
3. Mu teler ei esita plaadilt / USB-mäluseadmelt videoid.
 • Telerid toetavad piiratud arvu videoformaate. Seda, millised formaate toetab teie teler, saate vaadata teleri kasutusjuhendist.
4. Kust ma leian oma teleri seerianumbri?
 • Telerite tagakorpuse küljes on silt seerianumbriga. Ärge seda mingil juhul eemaldage, sest nii võib tootja garantii katkeda.
5. Kuidas peaksin oma teleri ekraani puhastama?
 • Ekraani pinda tuleb puhastada pehme riidelapi ja neutraalse puhastusvahendiga, mis on spetsiaalselt mõeldud lameekraanide jaoks. Kontrollige, et vedelik teleri sisemusse ei satuks. See võib teie telerit kahjustad ja garantii katkestada.
6. Pärast DVB-T-le lülitumist kuvab ekraan ruudulist mustrit ning heli on katkendlik.
 • See on iseloomulik nõrga DVB-T signaali korral.
 • Kontrollige, ega antenn pole näiteks tugeva tuule tõttu viga saanud. Kontrollige, kas antenn on korralikult ühendatud.

Kui te siit oma küsimustele vastust ei leidnud, palun võtke ühendust meie teenusetoega.